NIEUWSBRIEF

 

5e Nieuwsbrief

December 2019

Van het bestuur

Na de ledenvergadering van februari is er heel wat gebeurd binnen de vereniging. We gingen als nieuw bestuur voortvarend aan de slag om wijzigingen door te voeren. Dit stuitte al snel op problemen, bij de KWBN werd ons verteld dat de constructie als onderafdeling van de wijkvereniging juridisch niet meer kon. Zo’n zelfde soort verhaal hoorden we ook bij de Rabobank toen we de naam op het pasje wilden veranderen. Er zat niet anders op dan in samenwerking met de KWBN een zelfstandige vereniging op te richtten. Per 1 november is dat nu een feit geworden.

Ook hebben we sinds kort een Facebookpagina. Aan de website zijn we ook bezig maar alles hangt aan elkaar, dus het één kon niet zonder het ander. Dat wordt dus de volgende uitdaging.

De taken binnen het bestuur zijn nu als volgt verdeeld:

Voorzitter – Gerard Bal

Secretaresse en administrateur – Betsie Wattel

Notulist – Marcel Stroo

Externe penningmeester – Aart van Mouwrik

2de penningmeester – Will Dekker

Marcel Stroo heeft aangegeven na de ledenvergadering in 2020 te stoppen met zijn bestuursfunctie, hij wil nog wel de Snertwandeltocht en de Zandmars uitzetten.

De Zandmars 20 april

Ondanks dat de 40 km niet meer gelopen kon worden was de opkomst goed.

Ook zijn er altijd de complimenten voor de mooie tocht die Marcel Stroo weer had uitgezet.

Veersemeertocht 22 juni

De Veersemeertocht is altijd een mooie tocht, maar ook de meest arbeidsintensieve voor de vrijwilligers. Het wordt steeds lastiger vrijwilligers te vinden die zich een hele dag willen inzetten.

Dit ook omdat steeds meer leden boven de 70 jaar zijn. We proberen voor volgend jaar te kijken naar een andere opzet en de mogelijkheid om mensen een dagdeel in te zetten.

Recreatietochten

De recreatie tochten op de tweede en vierde dinsdag van de maand worden goed bezocht

Ook in 2020 gaan de tochten het hele jaar door op de tweede en vierde dinsdag van de maand.

De vrijwilligers regelen dit prima onder elkaar.

103e Vierdaagse Nijmegen

Daar er niet genoeg aanmeldingen waren om met verzorging richting Nijmegen te gaan heeft de groep wandelaars dit onderling geregeld. Ze konden wel slapen bij Henk Kroes. Ook de verzorging tijdens de Vierdaagse onderweg kwam hierdoor te vervallen.

Strandwandeltocht 16 november

Een ding waar we niets aan kunnen veranderen is het weer en dat was dit keer fris maar prima wandelweer. De opkomst was dezelfde als vorig jaar. Veel mensen van buiten de vereniging en zelfs buiten Zeeland.

Binnenkort komt er weer een boekje met alle tochten in, maar ik wil iedereen toch alvast wijzen op de Snertwandeltocht op zaterdag 11 januari 2020.

Tevens is iedereen van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de Wijkvereniging op

zaterdag 4 januari 2020 (dit in tegenstelling wat in de Zandstroom staat) van

16.00 uur tot 18.00 uur.

Tot slot willen we als bestuur iedereen een goed en gezond 2020 toewensen. Dat er maar veel gewandeld mag worden.