AANMELDINGSFORMULIER:  Bij Betsie  Wattel – betsiew@zeelandnet.nl

 

  

Ondergetekende:

Achternaam: ___________________________________________________________________

Voorletter (s): ___________      Voornaam: ___________________________________________

Geboorte datum  ___________________________

Adres:_________________________________________________________________________

Postcode: _______________  Woonplaats: ___________________________________________

Tel. ____________________________________________

E-Mail _________________________________________

Geeft zich op als lid van de W.S.V.  ‘t Zand.

Datum: ___________________________

Handtekening: ___________________________________