AANMELDINGSFORMULIER:  Bij Betsie  Wattel – betsiew@zeelandnet.nl

 

  

Ondergetekende:

Achternaam: ___________________________________________________________________

 

Voorletter (s): ___________      Voornaam: ___________________________________________

 

Geboorte datum  ___________________________

 

Adres:_________________________________________________________________________

 

Postcode: _______________  Woonplaats: ___________________________________________

 

Tel. ____________________________________________

 

Mobiel:________________________________________

 

E-Mail _________________________________________

 

Geeft zich op als lid van de W.S.V.  ‘t Zand.

 

Datum: ___________________________

 

Handtekening: ___________________________________