Contributie

 

 

G e g e v e n s   b e t r e f f e n d e  d e  c o n t r i b u t i e :

 

De contributie bedraagt: voor het 1e lid van een gezin  € 37,50 per jaar.

Hiervan wordt door ons een deel afgedragen aan de wijkvereniging ‘t-Zand,

waarvan wij een onderafdeling zijn, en een bedrag aan de Kwbn                                                                    

Dit houdt voor u in dat indien u dit wenst ook aan eventuele andere onder-afdelingen of gezinsclubjes van de wijkvereniging kunt deelnemen, al of niet tegen betaling.

 

Wanner u besluit

Wanneer U besluit lid te worden tussen 01-01 en 30-06 moeten wij  € 1,25 voor elke maand in die periode

extra vragen voor lidmaatschap van de wijkvereniging, dit i.v.m. niet gelijk lopen van het

boekjaar/kalenderjaar van de wijkvereniging en de wandelsportvereniging.

 

Inschrijfformulier

Voor elk volgend gezinslid bedraagt de contributie (lidmaatschap) € 17,50

Eenmalig wordt er tevens € 1.15 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer u besluit om lid van onze vereniging te worden en wij hebben het inschrijfformulier van     
 u ontvangen, zullen wij u een nota sturen voor het betalen van

de contributie over de periode vanaf ingang van uw lidmaatschap t/m 31 december.

 

 

Besluit u lid te worden

Mocht u besluiten lid te worden wilt u dan het inschrijfformulier terug sturen naar onze ledenadministratie:

Betsie Wattel  Fransnaereboutstraat 11  Zanddijk ( Veere )

Betsiew@zeelandnet.nl

 

 

of bij:    Anneke Jakobsen

secretaris w.s.v. “Zand.  AANMELDEN

 

Voor het beëindigen van uw lidmaatschap van de w.s.v. ’t Zand kunt u ons bericht sturen

per brief of mail naar het onderstaande adres:

 

                                      Anneke Jakobsen
                                      Schuitvlotstraat 60

                              4373 AL Biggekerke

                         e-mail: http://86.109.27.67/contact 

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap dient te geschieden voor oktober van het lopend jaar.

Als u uw lidmaatschap voor 1 oktober van het lopende jaar opzegt dan wordt u vanaf begin het volgende jaar uitgeschreven.