Contributie

 

 

G e g e v e n s   b e t r e f f e n d e  d e  c o n t r i b u t i e :

 

Algemeen

De contributie bedraagt: voor het 1e lid van een gezin  € 20,00 per jaar.

Op dit moment is overleg met onze vroegere hoofdvereniging, wijkvereniging   ’t Zand-Stromenwijk over de toekomstige financiële verhouding tussen ons.                                                           

 

Inschrijfformulier

Wanneer u besluit om lid van onze vereniging te worden en wij hebben het inschrijfformulier van     
 u ontvangen, zullen wij u een nota sturen voor het betalen van

de contributie over de periode vanaf ingang van uw lidmaatschap t/m 31 december.

 

 

Besluit u lid te worden

Mocht u besluiten lid te worden wilt u dan het inschrijfformulier terug sturen naar onze ledenadministratie:

Betsie Wattel 

Frans Naereboutstraat 11 

4351 NH   Veere

betsiew@zeelandnet.nl

 

Secretaresse en administrateur Betsie Wattel  w.s.v. “Zand.  AANMELDEN

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap dient te geschieden voor 1 november van het lopend jaar.

 

Als u uw lidmaatschap voor 1 november opzegt dan wordt u vanaf begin het volgende jaar uitgeschreven.